Telefon

+31 (0) 45 523 4261

Privacyverklaring van Eussifruit

Versie: 24 mei 2018

Via de website https://www.eussifruit.eu (verder: de website) kunnen persoonsgegevens worden verzameld. Privacy is voor Eussifruit van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u van Eussifruit gevraagde producten en diensten of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Eussifruit in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Eussifruit gebruikt uw persoonsgegevens voor:
het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
de uitvoering van onze van dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transactie.

Contactformulier
Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij dient u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en bericht in te vullen. Deze bewaren wij totdat we contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben beantwoord.

Dienstverlening
Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening. Wij verwijzen hiervoor naar onze website.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.

Gegevensbeveiliging
Eussifruit maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.
Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@eussifruit.eu of door telefonisch contact met ons op te nemen via 31 45 5234261 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Eussifruit
Spekhofstraat 6-8
6466 LZ Kerkrade
Postbus 6062
6401 SC Heerlen
Telefon : +31 45 5234261
FAX : +31 84 7399930
Webseite : www.eussifruit.eu
Email : info@eussifruit.eu